BAKA1BK03 (ST)

BAKA 1BK03 (ST) - Brauð og kökur  

Viðfangsefni: Brauð og kökur til hversdagsbrúks.
Lýsing: Í þessum áfanga er viðfangsefnið bakstur. Nemendur baka ýmis konar brauð og kökur. Lögð er áhersla á að nemendur þjálfist í að fara eftir uppskrift, meðhöndlun áhalda, vinnubrögðum í bakstri, frágangi og hreinlæti.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:​​​
 • mikilvægi handþvottar
 • heiti helstu áhalda
 • notagildi uppskrifta og helstu skammstöfunum varðandi magn
 • helstu vinnubrögðum við bakstur
 • helstu vinnubrögðum varðandi frágang og uppvask
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:·
 • gæta hreinlætis
 • nota helstu áhöld
 • fylgja uppskrift
 • baka
 • ganga frá og vaska upp
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fara eftir almennum hreinlætiskröfum
 • nota viðeigandi áhöld við bakstur á sem sjálfstæðastan hátt
 • nýta sér uppskriftir
 • hafa ánægju af bakstri
 • sýna góða umgengni við eldhússtörf