SKAP1HV03 (ST)

SKAP 1HV03 (ST) - Skapandi greinar - handverk 

Viðfangsefni: Handverk.
Lýsing: Innihald áfangans er breytilegt frá önn til annar og tekur mið af þeim hópi nemenda sem er skráður í áfangann hverju sinni. Lögð er áhersla á að nemandinn auki þekkingu og leikni tengda viðfangsefninu og öðlist hæfni í að meðhöndla verkfæri, áhöld og mismunandi efni í tenglum við þau. Vandvirkni og sjálfstæði vinnubrögð eru í forgrunni. Meðal viðfangsefna áfangans eru t.d. endurvinnsla gamalla muna, smíðar, hannyrðir, þrívíð myndlist, nytjahlutir o.fl. 
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mismunandi hráefnum
 • mismunandi verkfærum og áhöldum
 • grunnatriðum í völdu handverki
 • ólíkum aðferðum við sköpun
 • frágangi á verkefnum
 • umgengni við þau verkfæri sem notuð eru
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:·        
 • nota grunnaðferðir í ýmsu handverki
 • beita þeim verkfærum og áhöldum sem við eiga hverju sinni
 • vinna með mismunandi leiðir til að skapa
 • vinna frá hugmynd til lokaafurðar
 • nýta sér mismunandi hráefni í vinnslu nytjahluta eða myndverks
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vinna á persónulegan hátt með eigin hugmyndir
 • bera virðingu fyrir eigin hugmyndum og annarra
 • sýna frumkvæði og skapandi nálgun í verkum sínum
 • vinna verk með mismunandi aðferðum
 • nota fjölbreytt hráefni í nytjahluti og myndverk
 • geta útfært hugmynd sína í unnin hlut
 • vanda frágang og vinnubrögð