SKAP1MY03 (ST)

SKAP 1MY03 (ST) - Skapandi greinar- myndlist 

Viðfangsefni: Myndlist, sköpun og fjölbreytni.
Lýsing: Farið er í grunnþætti myndlistar þar sem áhersla er lögð á að efla myndræna hugsun nemandans, sjálfsöryggi og túlkun við myndsköpun með fjölbreyttum verkefnum. Fjallað um og unnið með grunnlitina, heita- og kalda liti, þrívídd, litasvið blýantsins, ofl. Innihald áfangans er breytilegt frá önn til annar og tekur mið af þeim hópi nemenda sem er skráður í áfangann hverju sinni. Lögð er áhersla á að nemandinn auki þekkingu og leikni tengda viðfangsefninu og öðlist hæfni í að meðhöndla verkfæri, mismunandi liti og pappír í tengslum við myndsköpun sína. Áhersla er lögð á vandvirkni og umgengni verkfæra og vinnuborða.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • áferð mismunandi efna
 • mismunandi verkfærum
 • litablöndun
 • ólíkum aðferðum við listsköpun
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:·        
 • blanda liti til að fá fram þann lit sem han sækist eftir
 • nýta þau verkfæri sem við eiga hverju sinni
 • vinna með mismunandi leiðir til listsköpunar
 • vinna frá hugmynd til lokaafurðar
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vinna á persónulegan hátt með eigin hugmyndir
 • bera virðingu fyrir eigin hugmyndum og annarra
 • sýna frumkvæði og skapandi nálgun í verkum sínum
 • vinna verk með mismunandi aðferðum
 • nota fjölbreytt hráefni í myndsköpun
 • nýta tómstundir til listsköpunar