UPPT1VA03 (ST)

UPPT 1VA03 (ST) - Upplýsinga- og tölvutækni 

Viðfangsefni: Upplýsinga og tölvutækni - val.
Lýsing: Áhersla er lögð að þjálfa nemendur í að vinna úr hugmyndum sínum, innihald áfangans er breytilegt frá önn til annar og tekur mið af þeim nemendahópi sem skráður er í áfangann hverju sinni Megináhersla er lögð á að þjálfa nemendur í að nýta sér tölvu-og upplýsingatækni, bæði til gagns og ánægju. Lögð er áhersla á að nemandinn auki þekkingu og leikni tengdri viðfangsefninu og öðlist hæfni til sjálfstæðra vinnubragða á því sviði sem er til umfjöllunar hverju sinni.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • að vinnuferlið er ekki síður mikilvægt eins og afraksturinn
 • mikilvægi þess að nota ímyndunaraflið
 • ólíkum möguleikum við tjáningu og úrlausnir verkefna
 • fjölbreyttum aðferðum við lausn verkefna
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:·        
 • fara mismunandi leiðir
 • átta sig á því að hugmyndir annarra eru oft ólíkar eigin hugmyndum
 • vinna sjálfstætt og nýta hugmyndaflug í verkefnavinnu
 • fylgja fyrirmælum við vinnslu verkefna
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • nýta óhefðbundin verkfæri til að koma þekkingu sinni til skila
 • blanda saman mismunandi aðferðum til verkefnavinnu
 • átta sig á mikilvægi skipulagðra vinnubragða
 • bera virðingu fyrir eigin hugmyndum sem og annarra
 • vinna sjálfstætt