DANS1GR05

DANS 1GR05 - Grunnáfangi

 
Viðfangsefni: Orðaforði sem tengist samskiptum, líkama, mat, heimili, menntun og vinnu, grunnatriðið í málfræði, tölur, hlustunar- og talæfingar sem tengjast orðaforðanum, framburður.
Lýsing: nemandinn öðlist grunnfærni í dönsku í gegnum þematengda texta þar sem unnið er með orðaforða, ritun, talað mál, hlustun og málfræði.

Forkröfur: Engar

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grunnorðaforða áfangans
 • grundvallaratriði málkerfisins
 • mannlífi, menningu og siðum landsins   
 Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja talað mál sem tengist orðaforða áfangans
 • tjá sig skriflega um efni tengt orðaforða áfangans og fari eftir grundvallarreglum málkerfisins
 • tjá sig munnlega um efni tengt orðaforða áfangans
 • skilja talað mál sem tengist orðaforða áfangans
 • nýta sér hjálpargögn, rafræn og bóklega
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • taka þátt í einföldum umræðum og beita grundvallarreglum í framburði
 • miðla efni munnlega sem hann hefur aflað sér þekkingar á 
 • miðla efni skriflega sem hann hefur aflað sér þekkingar á
 • afla sér upplýsinga úr hlustunaræfingum sem tengjast orðaforða áfangans
 • lesa og skilja einfalda texta, ótengda orðaforða áfangans