DANS2KB05

DANS 2KB05 - Kvikmyndir og bókmenntir - Kaupmannahöfn 

Viðfangsefni: Kaupmannahöfn og ferðatengd viðfangsefni
Lýsing: Í áfanganum er fjallað um ævintýri í víðu samhengi, þau lesin og greind. Nokkrar smásögur lesnar og unnið með á nýstárlegan máta. Skáldsaga lesin sem og kvikmyndir nýttar til að efla málskilning og máltilfinningu. Fjölmiðlaflóra í Danmörku skoðuð. Sérstök áhersla lögð á talað mál. Eitt af markmiðum áfangans er að heimsækja Kaupmannahöfn.
Forkröfur: DANS2FD05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ævintýrum, uppbyggingu og helstu þáttum
 • aktantmódelinu
 • uppbyggingu frétta, bæði í sjónvarpi, útvarpi og dagblöðum
 • helstu framburðarreglum í dönsku
 • helstu ferðamannastöðum í Kaupmannahöfn og nágrenni
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • rita samfellda texta um fjölbreytt efni
 • skilja lengri texta um ýmis málefni
 • tjá sig munnlega um efni tengd þemum áfangans svo og almenn efni
 • geta skilið í þaula aðalatriði í mörgum útvarps- og sjónvarpsþáttum um málefni líðandi stundar
 • geta sagt sögu eða sagt frá söguþræði í bók/kvikmynd og ígrundað eigin skoðun
 • setja fram rökstudda gagnrýni
 • beita tungumálinu til að fá upplýsingar sem ferðamaður í Kaupmannahöfn
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tjá sig í ræðu og riti um almenn efni en einnig sértæk efni áfangans
 • fylgjast með sjónvarps- útvarpsfréttum um ýmis efni
 • skilja texta um almenn efni en einnig sértæk efni áfangans
 • nota upplýsingatækni
 • lesa á milli línanna, átti sig á dýpri merkingu texta og orðræðu í texta og tali
 • geta á skipulegan hátt flutt mál sitt munnlega og skriflega
 • lesa, túlka og færa sér í nyt ýmsar nauðsynlegar upplýsingar í Kaupmannahöfn