DANS2KV05

DANS 2KV05 - Danskar kvikmyndir 

Viðfangsefni: Danskar kvikmyndir frá mismunandi tímabilum
Lýsing: Áfanginn fjallar um danskar kvikmyndir. Horft verður á kvikmyndir frá mismunandi tímabilum, þær greindar og tengdar við lesið efni sem tengist þeim eða þemu þeirra. Lögð er áhersla á alla þætti tungumálsins, að efla sjálfsöryggi nemandans, tjáningu og að hann komi hugsunum sínum til skila á skýran hátt. 
Forkröfur: DANSK2FD05 

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu stefnum og straumum sem ríkjandi hafa verið í danskri kvikmyndagerð   
 • þeim kvikmyndum sem markað hafa tímamót í danskri kvikmyndagerð
 • hvernig dönsk menning og samfélag endurspeglast í kvikmyndunum
 • hvernig setja skuli fram rökstudda gagnrýni
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tjá sig munnlega og skriflega um efni áfangans
 • skilja ritað mál sem tengist efni kvikmyndanna
 • skilja talað mál 
 • skrifa kvikmyndagagnrýni á dönsku
 • nota upplýsingatækni (t.d. smáforrit, snjallvefi) og önnur hjálpargögn
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • öðlast betri innsýn inn í danska menningu og þjóðarvitund
 • skilja daglegt talað mál hvort sem hann þekkir umfjöllunarefnið eða ekki
 • afla sér upplýsinga úr textum til að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu
 • lesa á milli línanna, átti sig á dýpri merkingu texta og orðræðu í kvikmyndum
 • flytja  mál sitt á skipulegan hátt, bæði munnlega og skriflega
 • beita rökum og gagnrýnni hugsun í umfjöllun á tilgreindu efni