ENSK1GM05

ENSK 1GM05 - Grunnmálfræði 

Viðfangsefni: Grunnmálfræði
Lýsing: Áfanginn byggir á orðaforða, ritun, málfræði og lestri. Unnið er út frá ákveðnum þemum og verkefnum. Áhersla er á að nemandinn nái tökum á grunn málfræði sem skilgreind er í þrepi A1 skv. Evrópsku tungumálamöppunni. Áfanginn á að undirbúa nemendur fyrir nám á stigi A2 skv. Evrópsku tungumálamöppunni.
Forkröfur: Engar

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í Evrópsku tungumálamöppunni.
 • gundvallarreglum tungumálsins
 • formgerð og byggingu texta 
 • mismun á rituðu og töluðu máli
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja talað mál þar sem rætt er um kunnugleg málefni 
 • lesa mismunandi texta
 • fara eftir grundvallarreglum tungumálsins 
 • beita upplýsingatækni við nám sitt
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fylgjast með frásögn og umfjöllun
 • tala um tiltekið efni sem nemandi hefur kynnt sér
 • lesa sér til ánægju