ENSK1MF05

ENSK 1MF05 - Menning og málfar 

Viðfangsefni: Orðaforði, ritun, málfræði, málnotkun og lestur
Lýsing: Áfanginn byggir á orðaforða, ritun, málfræði og lestri. Unnið er út frá ákveðnum þemum og verkefnum hverju sinni. Þemu geta tengst kennslubók þeirri sem kennd er hvert sinn, eða áhugasviði nemanda.  Áhersla er lögð á lestur óstyttra bóka, túlkun á bókum, kvikmyndum og öðru efni. Hlustun og munnleg færni þjálfuð. . Nemandinn þarf að ná tökum á grunnmálfræði enskunnar, sem skilgreind er í þrepi A2 – B1 til þess að geta tekist á við færni þá og þjálfun sem fer fram á stigi B2 – C1 skv. Evrópsku tungumálamöppunni í næstu áföngum á eftir, sem tilheyra 2.þrepi.
 
Forkröfur: Nemandinn skal hafa lokið námi í grunnskóla með einkunnina C eða C+ eða staðist áfangann ENSK1GM05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • grundvallarþáttum málkerfisins
 • formgerð og byggingu texta
 • mannlífi, menningu og siðum í viðkomandi löndum  
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lesa ýmis konar texta
 • nota upplýsingatækni 
 • beita mismunandi orðaforða
 • fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • afla sér upplýsinga 
 • greina helstu atriði upplýsinga og hagnýta sér í námi 
 • lesa sér til ánægju og þroska
 • fylgjast með frásögnum og erindum
 • ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum