ENSK3BK05

ENSK 3BK05 - Breskar og bandarískar bókmenntir 

Viðfangsefni: Bókmenntir skrifaðar á ensku á 19.og 20. öld. Þemu eftir vali kennara hverju sinni.  
Lýsing: Unnið er út frá ákveðnum þemum t.d. stríði eða kúgun, kynþáttafordómum, misrétti, yfirstéttarhegðun, mismunun eftir þjóðfélagsstétt, kvennabókmenntum ásamt fleiru sem áhugavert þykir. Mest er um að ræða kvikmyndaáhorf og lestur klassískra bóka.  Áfanginn byggir mest á bókmenntum 19. og 20.aldar, hvort heldur er um kvikmyndir eða bókalestur að ræða, jafnvel smásögur. Við val á efni er jafnvel stuðst við þær bókmenntir sem Bretar og Bandaríkjamenn skylda sína nemendur til að lesa í skóla. Nemendur fá þannig innsýn inn í heimsbókmenntir, eða amk. bókmenntir stórra enskumælandi málsvæða.
Vinnubækur, kjörbækur, kynningar og umræður ásamt hefðbundnum ritgerðum. Hópvinna og einstaklingsvinna. Samfélagsmynd tímabilsins skoðuð í tengslum við efnið.
Áfanginn er á stigi C1-2 skv. Evrópsku tungumálamöppunni.
Forkröfur: ENSK2SO05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mismun innan menningarsvæða, út frá félagslegum þáttum sem og samfélagi fyrri tíma miðað við daginn í dag
 • menningarlegum mismun milli Bandaríkjanna og Bretlands á  19. og 20.öld
 • enskri tungu og þróun hennar innan ólíkra samfélaga og landa
 • helstu hugtökum í bókmenntafræði
 • ólíkum viðhorfum og samfélagsgildum fyrri alda og hvernig þau hafa breyst í tímans rás
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lesa sér til fræðslu og ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð í klassískum bókmenntaverkum
 • beita tungumálinu af lipurð og geta notað orðaforða sem er viðeigandi í hvert sinn
 • greina mismunandi málsnið og stíl í rituðu máli, og gera sér grein fyrir undirliggjandi merkingu
 • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í bókmenntatextum
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • leggja gagnrýnið mat á texta og listrænt gildi hans
 • átta sig á gagnrýni og túlkun höfunda bóka eða kvikmynda
 • geti flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og brugðist við fyrirspurnum
 • geti skrifað texta með röksemdafærslu og tilvísunum þar sem rök koma fram með og á móti og þau vegin og metin
 • geta túlkað út frá menningarlegu sjónarhorni gagnrýni á þjóðfélög og umræðu þá sem fer fram í hverju verkefni fyrir sig
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni menningarlegs eðlis 
 • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar