FRAN2MÞ05

FRAN 2MÞ05 - Menning og þjóðfélag, 4. áfangi í frönsku 

Viðfangsefni: Menning og þjóðfélagsmál
Lýsing: Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Málfræðigrunnur er styrktur og orðaforði aukinn jafnt og þétt. Unnið er með efni af ýmsu tagi, svo sem rauntexta á mismunandi þyngdarstigi, hlustunar- og myndefni. Meiri áhersla er lögð á vinnu með þematengt efni en áður. Samhliða þessari vinnu er lesin léttlestrarbók og ýmis verkefni unnin út frá henni. Nemendur eru áfram þjálfaðir í sjálfstæðum vinnubrögðum, m.a. í ýmiss konar verkefnum í tengslum við þemu áfangans og fá meiri þjálfun í að tjá sig í ræðu og riti.
Forkröfur: FRAN 1ME05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • almennum og sérhæfðari orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
 • öllum helstu grundvallarþáttum franska málkerfisins auk nokkurra sérhæfðari þátta
 • ýmsum almennum aðstæðum í daglegu lífi, menningu og siðum í Frakklandi og í öðrum frönskumælandi löndum
 • notkun frönskunnar til að mæta hæfniviðmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja talað mál um kunnugleg efni og greina aðalatriði í fjölmiðlum, þegar fjallað er um afmörkuð málefni
 • skilja fjölbreytilega texta um margvísleg efni, svo sem bókmenntatexta og tímaritsgreinar
 • taka þátt í samtölum um afmörkuð og undirbúin efni og geta beitt málfari við hæfi
 • skiptast á skoðunum við aðra um framtíðaráform og önnur málefni sem tengjast áfanganum
 • halda stutta kynningu á efni sem hann hefur undirbúið fyrirfram
 • skrifa texta af fjölbreyttara tagi en áður um efni sem tengist viðfangsefnum áfangans og geti beitt til þess mismunandi sagnatíðum
 • vinna á sjálfstæðan hátt með upplýsingatækni og önnur hjálpargögn
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skilja aðalatriði daglegs máls, svo sem samræður og fjölmiðlaefni
 • lesa sér til upplýsingar og ánægju efni af hæfilegu þyngdarstigi
 • taka þátt í einföldum skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu
 • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega, um efni sem hann þekkir
 • meta eigið vinnuframlag og stöðu sem og samnemenda sinna
 • nýta markvissar en áður upplýsingatækni og ýmis hjálpargögn við textasmíð