FRAN2PA05

FRAN 2PA05 - París, valáfangi í frönsku 

Viðfangsefni: París
Lýsing: París og frönsk menning eru aðalviðfangsefni áfangans. Nemendur fræðast um sögu, menningu, daglegt líf og helstu kennileiti borgarinnar. Æfð eru dagleg samskipti á frönsku, nemendur afla sér þekkingar og hagnýtra upplýsinga og vinna menningartengd verkefni við undirbúning nokkurra daga ferðar til Parísar. Á meðan á ferð stendur afla nemendur sér upplýsinga fyrir verkefni sín um leið og þeir skoða borgina og kynnast mannlífi hennar. Eftir heimkomu er unnið úr þessum upplýsingum með skriflegum og munnlegum verkefnum.
Forkröfur: FRAN1ME05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ýmsum þáttum í sögu og menningu Parísarborgar
 • staðháttum, skipulagi og helstu kennileitum Parísarborgar
 • mannlífi Parísar, daglegu lífi Parísarbúa, samgöngum og atvinnulífi
 • grunnorðaforða sem nýtist í algengum aðstæðum daglegs lífs í franskri stórborg
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • afla sér hagnýtra upplýsinga af ýmsum toga og vinna úr þeim á sjálfstæðan hátt
 • skilja mismunandi texta um sögu og menningu Parísar og geta greint aðalatriði þeirra
 • skilja talað mál kennara og annarra nemenda í hópnum
 • skilja talað mál í algengum aðstæðum daglegs lífs
 • beita viðeigandi kurteisisvenjum og málvenjum við mismunandi aðstæður
 • lýsa völdum minnismerkjum og stöðum í París
 • segja frá sjálfum sér og athöfnum sínum í nútíð og þátíð
 • rita frásagnir í þátíð
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • miðla upplýsingum til annarra nemenda í hópnum munnlega og skriflega
 • taka þátt í samræðum um daginn og veginn
 • leita upplýsinga um þjónustu með samskiptum við íbúa
 • afla sér upplýsinga á vettvangi t.d. með viðtölum
 • lesa, túlka og færa sér í nyt ýmsar nauðsynlegar upplýsingar í franskri stórborg
 • ræða við íbúa um eigin hagi, tilgang ferðar, land sitt og þjóð
 • gera grein fyrir reynslu af ferðinni á ýmsan hátt, bæði skriflega og munnlega