SPÆN1DA05

SPÆN 1DA05 - Daglegar athafnir, 2. áfangi í spænsku 

Viðfangsefni: Orðaforði, málfræði, tjáning og lestur og ritun
Lýsing: Megináhersla er á samtalsæfingar úr efni áfangans, bætt er við orðaforða sem tengist tómstundum, ferðalögum og daglegum athöfnum. Nemendur læra aðrar tíðir sagna og læra að  segja frá liðnum atburðum. Lögð er áhersla á að bæta jafnt og þétt virkan orðaforða nemenda. Lesnir eru textar af menningarlegum toga og nemendur kynnast frekar hinum fjölbreytta heimi spænskunnar.
Forkröfur: SPÆN 1EL05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • orðaforða sem tengist athöfnum daglegs lífs, námi, vinnu, húsnæði, borg og bæ og ferðalögum
 • tíðum og beygingu sagna í núliðinni tíð og þátíð
 • uppbyggingu spænsks máls
 • framburðarreglum og áherslum tungumálsins
 • Rómönsku Ameríku og einstökum löndum í þeim hluta heimsins
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í:
 • að segja skriflega frá daglegu lífi sínu og annarra í nútíð og þátíð
 • að lesa einfalda texta og finna upplýsingar í einföldu hversdagslegu efni
 • að skilja setningar og algeng orð tengd þekkingarviðmiðum áfangans
 • að bjarga sér í hinum ýmsu aðstæðum daglegs lífs, s.s. í búðum, á veitingastöðum og að spyrja til vegar
 • að segja skoðun sína á afmörkuðu efni og gefa ráð og segja frá framtíðaráformum sínum í grófum dráttum
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fylgjast með einföldu töluðu máli í frásögnum og erindum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum þar sem fjallað er um kunnugleg efni
 • ná upplýsingum og aðalatriðum úr lesnum textum, s.s stuttum tímarits- eða blaðagreinum sem fjalla um kunnlegt efni
 • takast á við aðstæður í almennum samskiptum, beita þeim samskiptavenjum sem lærðar hafa verið
 • taka þátt í samræðum með hjálp viðmælandans      
 • fjalla um málefni sem tengjast efni áfangans í ræðu og riti
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • ráða við kringumstæður sem tengjast efni áfangans