SPÆN1EL05

SPÆN 1EL05 - Einstaklingurinn og lífið, 1. áfangi í spænsku 

Viðfangsefni: Orðaforði, málfræði, framburður, lestur og hlustun
Lýsing: Í áfanganum er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í að tjá sig munnlega og skriflega um almenn atriði er tengjast einstaklingnum, lífi hans og nánasta umhverfi. Byggður er upp grunnorðaforði og farið í framburðarreglur og grunnatriði málkerfisins. Fléttað er inn í námsefnið kynningu á þeim þeim löndum þar sem spænska er töluð, útbreiðslu hennar, uppruna og hvernig hún nýtist sem alþjóðlegt samskiptamál.
Forkröfur: engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • grunnorðaforða sem þarf til að lýsa sjálfum sér, fjölskyldu sinni og sínu nánasta umhverfi í stórum dráttum munnlega og skriflega
 • orðaforða til að tjá sig í ræðu og riti um persónulega hagi sína og annarra, áætlanir sínar og tómstundaiðju
 • grunnuppbyggingu málkerfisins
 • siðum og venjum í almennum samskiptum fólks
 • málsvæði spænskrar tungu
 • landafræði Spánar og ákveðnum þáttum menningar landsins
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tjá sig skriflega með einföldum setningum og veita persónulegar upplýsingar um sig og aðra
 • lýsa sjálfum sér og öðrum útlitslega og persónulegum einkennum
 • tjá álit sitt á efni sem hann þekkir á mjög einfaldan hátt
 • rita stuttan og mjög einfaldan texta
 • skilja einfaldar setningar, algeng orð og fyrirmæli er tengjast honum sjálfum, fjölskyldu og nánasta umhverfi
 • skilja einföld fyrirmæli
 • segja frá sjálfum sér  og spyrja aðra um þeirra hagi
 • taka þátt í samræðum um mjög afmarkað efni sem tengist honum persónulega ef hinn aðilinn er tilbúinn að umorða hluti, endurtaka, tala hægt og leggja til orð
 • sjálfstæðum vinnubrögðum
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fylgjast með töluðu máli í einföldum frásögnum og erindum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum þar sem fjallað er um kunnuglegt efni sem nemandinn svo nýtir sér í náminu
 • ná upplýsingum og aðalatriðum úr stuttum lesnum textum sem fjalla um kunnuglegt efni
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • meta eigið vinnuframlag
 • geri sér grein fyrir landfræðilegri uppbyggingu Spánar og mismunandi málsvæðum þar sem spænska er töluð