SPÆN1ME05

SPÆN 1ME05 - Menning og staðir, 3. áfangi í spænsku

Viðfangsefni: Lestur, ritun, hlustun, munnleg tjáning, endursögn og þýðingar, málfræði
Lýsing: Nemendur öðlast leikni í endursögn og að segja frá liðnum atburðum í þátíð í ræðu og riti. Þeir lesa létta texta sem tengjast menningu og samfélagi hins spænskumælandi heims, bæði í fortíð og nútíð. Einnig er lesin stutt smásaga. Unnin eru fjölbreytt verkefni sem reyna á alla færnisþætti tungumálsins. Áhersla er lögð á að nemendur auki við orðaforða sinn jafnt og þétt í gegnum áfangann. Nemendur læra að setja fram skoðun sína  og rökstyðja hana. Nemendur eru þjálfaðir í að nýta sér hjálpargögn við námið sitt og hvattir til að tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð og þær námsaðferðir sem kenndar eru í áfanganum.
Forkröfur: SPÆN1DA05

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • orðaforða sem tengist þjóðfélagsaðstæðum á mismunandi tímum, siðum, venjum og menningu  
 • málkerfi spænskunnar og muninum á hinum mismunandi þátíðum spænskunnar
 • framtíðarformi sagna
 • menningu og samfélagi ýmissa landa hins spænskumælandi heims
 • ólíkum framburði spænskunnar eftir málsvæðum
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skrifa einfaldan samfelldan texta um efni sem hann þekkir og með orðaforða sem um ræðir
 • skrifa texta sem lýsir reynslu og hughrifum og fjalla um mismunandi siði og venjur
 • segja skoðun sína og rökstyðja hana
 • geta lýst stöðum, þjóðfélagslegum og persónulegum aðstæðum bæði nú á tímum, áður fyrr og í framtíðinni
 • lesa léttlestrarefni, s.s. blaðagreinar og bókmenntatexta við hæfi
 • skilja aðalatriði venjulegs talmáls um efni sem hann þekkir og tengist efni áfangans
 • skilja í grófum dráttum aðalatriði í sjónvarpsþáttum og útvarpsþáttum um málefni líðandi stundar
 • nýta sér upplýsingatækni og önnur hjálpargögn í náminu
 • vinna sjálfstætt
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fylgjast með töluðu máli í frásögnum og erindum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum þar sem fjallað er um kunnugleg efni 
 • ná upplýsingum og aðalatriðum úr lesnum textum, s.s. stuttum tímarits- eða blaðagreinum sem fjalla um kunnuglegt efni og miðlað þeim
 • takast á við aðstæður í almennum samskiptum, beita þeim samskiptavenjum sem lærðar hafa verið
 • taka þátt í undirbúnum samræðum um efni sem hann þekkir og hefur áhuga á eða tengist efni áfangans
 • fjalla um reynslu sína, skoðanir,  atburði, væntingar og framtíðaráformum á mjög skýran hátt í ræðu og riti 
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í náminu
 • eiga samskipti og geta bjargað sér við mismunandi aðstæður
 • greina mun á þjóðfélagslegum aðstæðum hinna ýmsu landa þar sem spænska er töluð