SPÆN2MÍ05

SPÆN 2MÍ05 - Menning og íþróttir, 4. áfangi í spænsku 

Viðfangsefni: Samfélagið og menning Spánar, lestur, ritun, hlustun, munnleg tjáning
Lýsing: Í þessum áfanga læra nemendur enn meir um þjóðfélög og málefni líðandi stundar í hinum spænskumælandi heimi. Nemendur fá þjálfun í að segja skoðun sína, segja frá og ræða þessa þætti. Nemendur fá innsýn inn í spennandi afþreyingarmöguleika. Þeir fá þjálfun í að setja sig í spor annarra og segja frá ímynduðum aðstæðum í ræðu og riti. Þeir læra að tjá ósk, boð, bönn, beiðni og skipun. Lesnir eru fjölbreyttir textar til að byggja enn frekar upp orðaforða í tungumálinu. Lögð er áhersla á munnlega tjáningu og fjölbreytta hlustun og áhorf.
Forkröfur: SPÆN 1ME05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • grunnþekkingu á þjóðfélögum í hinum spænskumælandi heimi
 • mismunandi afþreyingu í löndum þar sem spænska er töluð
 • hátíðum, stöðum, og fái innsýn inn í hvað hægt er að gera á Spáni og í öðrum spænskumælandi löndum
 • öllum grundvallaratriðum spænskrar málfræði
 • fjölbreyttum orðaforða
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir með þeim orðaforða sem um ræðir og nota viðeigandi málfar
 • skilja aðalatriði í hlustun s.s. sjónvarpsefni, útvarpsefni eða annars konar hlustun sem talað er með mismunandi hreim
 • lesa og skilja margskonar gerðir texta
 • tjá sig við flestar aðstæður sem geta komið upp á ferðalagi
 • fjalla um samfélag líðandi stundar s.s. vandamál, menningu, hefðir og siði
 • tjá sig skýrt og beita málfari við hæfi á þeim málefnum sem hann hefur kynnt sér
 • nýta markvisst hjálpargögn við námið s.s. orðabækur og ýmiss smáforrit
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skilja daglegt mál ef hann þekkir umræðuefnið
 • tileinkað sér efni ritaðs texta og hagnýta á ýmsan hátt
 • leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður
 • taka þátt í skoðanaskiptum og geta sagt álit sitt við margskonar aðstæður
 • geta talað og fjallað um afþreyingarmöugleika og þjóðfélagsmál sem eru ofarlega á baugi og sagt sitt álit á efninu