ÞÝSK1DA05

ÞÝSK 1DA05 - Daglegar athafnir, 2. áfangi í þýsku 

Viðfangsefni:  Málfræði, orðaforði og málfærni
Lýsing:  Helstu atriði ÞÝSK1EL05 eru rifjuð upp um leið og bætt er við orðaforða og málfræði. Áhersla er lögð á að þjálfa áfram alla málfærniþætti: munnlega og skiflega tjáningu, hlustun og lesskilning. Unnið er með orðaforða sem tengist nánasta umhverfi nemandans, daglegum athöfnum, áhugamálum og ferðalögum. Þá eru nemendur einnig þjálfaðir í að segja frá liðnum atburðum. Menningu og staðháttum þýskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna m.a. í gegnum lestur viðeigandi texta sem varpa ljósi á daglegt líf.
Forkröfur: ÞÝSK1EL05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • orðaforða sem tengist daglegu lífi og athöfnum, ferðalögum, störfum, vinnu og heilsu
 • myndun og notkun falla og núliðinnar tíðar algengustu sagna,
 • framburðarreglum og tónfalli
 • þýskumælandi löndum og fengið aukna innsýn í menningu og siði þjóðanna
 • samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum og ferðalögum
 • skilja einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli
 • skilja stutta texta þar sem sagt er frá daglegu lífi, atburðum og tilfinningum eða óskað er eftir upplýsingum
 • greina lykilatriði í einföldum textum, t.d. smásögum
 • spyrja og svara einföldum spurningum um liðna atburði
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt um persónulega hagi og málefni sem hann þekkir
 • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
 • skilja meginatriði einfaldra texta og greina einfaldar upplýsingar
 • segja frá sjálfum sér og nánasta umhverfi sínu, s.s. áhugamálum, atvinnu og ferðalögum
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til þýskunámsins og öðlast trú á eigin getu í faginu
 • tjá sig um liðna atburði í ræðu og riti
 • skrifa um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu