ÞÝSK2BE05

 

ÞÝSK 2BE05 - Berlín, valáfangi í þýsku 

Viðfangsefni: Berlínaráfangi
Lýsing: Berlín er hér til umfjöllunar. Saga borgarinnar er tekin fyrir, sjónum er beint að tímabilinu frá 1945 til dagsins í dag. Tekin eru fyrir dagleg samskipti á þýsku og nemendur vinna með ýmsar heimildir á þýsku og íslensku. Undirbúningur ferðar til Berlínar, verkefni í tengslum við ferðina og eftir að heim er komið. Þekktustu staðir borgarinnar eru heimsóttir undir leiðsögn kennara eða fararstjóra. Samþætting tveggja námsgreina, þýsku og sögu. Gerðar eru strangar kröfur um mætingu og verkefnaskil. Nemendur áfangans greiða allan kostnað við ferðina.
Forkröfur: ÞÝSK 1ME05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • staðháttum, mannlífi og menningu í Berlín
 • ólíkum textagerðum, s.s. blaðagreinum, textum á netinu, kvikmyndum og hlustunarefni
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
 • sögu borgarinnar frá 1945 og hvernig sú saga endurspeglar sögu Evrópu
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • afla sér hagnýtra upplýsinga, taka þátt í samræðum og skilja talað mál í algengum raunverulegum aðstæðum í daglegu lífi
 • lesa margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt
 • segja frá á skýran hátt í nútíð og liðinni tíð og halda stuttar kynningar á undirbúnu efni
 • skrifa samfelldan texta
 • tjá sig um eigin upplifun og skoðanir
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn, svo sem orðabækur, við upplýsingaöflun og ritun texta
 • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum og ferðalögum
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tjá eigin skoðanir og persónulega reynslu, bæði munnlega og skriflega
 • tjá sig á þýsku við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum
 • tileinka sér aðalatriðin í samtölum og frásögnum
 • tileinka sér efni mismunandi texta
 • geta metið eigið vinnuframlag og annarra
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til Þýskalands og þýskunnar og hafa trú á eigin kunnáttu