ÞÝSK2MT05

ÞÝSK 2MT05 - Málfræði og tjáning, 4. áfangi í þýsku 

Viðfangsefni: Málfræði, orðafræði og málfærni
Lýsing: Helstu atriði ÞÝSK1ME05 eru rifjuð upp um leið og bætt er við orðaforða og málfræði. Unnið er sem fyrr með lesskilning, tal, hlustun og ritun, nemendur vinna með ýmis þemu tengd þýskumælandi löndum. Þeir læra og þjálfast í meira krefjandi orðaforða og tileinka sér ný og flóknari málfræðiatriði
Forkröfur: ÞÝSK 1ME05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • almennum og sérhæfðari orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
 • góðum framburði, áherslum og hljómfalli tungumálsins
 • meginatriðum þýskrar málfræði
 • menningu þýskumælandi landa
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja talað mál, þar sem talað er um ýmis málefni
 • taka þátt í samræðum um ýmis málefni líðandi stundar og tjá skoðun sína, aflað sér munnlegra upplýsinga og svara spurningum um hversdagsleg málefni
 • skilja texta af ýmsum gerðum, eins og t.d. smásögur og skáldsögur sem sérstaklega eru samdar fyrir nemendur (léttlestrarbækur). Einnig að geta lesið sér til gagns blaðagreinar og ýmsar upplýsingar eða leiðbeiningar
 • skrifa lengri texta en áður, t.d. bréf, útdrætti úr bókum og myndatexta
 • nýta sér málfræðikunnáttu, bæði til að skrifa og tala
 • vinna sjálfstætt og með öðrum
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tileinka sér innihald texta og skilja það sem sagt er
 • tjá sig um það sem hann hefur lesið eða heyrt og notað til þess flóknari orðaforða en áður, eins og t.d. ýmis orðatiltæki
 • túlka og leggja mat á aðstæður sem upp koma
 • skrifa lengri og flóknari texta en áður