ÞÝSK2TR05

ÞÝSK 2TR05 - Tjáning og ritun, 5. áfangi í þýsku 

Viðfangsefni: Málfræði, orðafræði og málfærni
Lýsing: Í þessum áfanga er að mestu lokið við innlögn grunnþátta málkerfisins, auk þess sem nemendur þjálfast í færniþáttunum fjórum lestri, ritun, hlustun og tali. Nemendur lesa flóknari texta en áður svo sem skáldsögu og texta um þýska menningu og þjóð.
Forkröfur: ÞÝSK 2MT05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • fjölþættum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
 • ólíkum textagerðum og hlustunarefni
 • helstu grunnatriðum málkerfisins
 • mannlífi, menningu og siðum í þýskumælandi löndum
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lesa margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt
 • segja frá á skýran hátt og miðla upplýsingum um efni sem hann hefur kynnt sér skrifa lengri samfelldan texta
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn við ritun texta og upplýsingaöflun
 • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fjalla bæði munnlega og skriflega um efni sem hann hefur kynnt sér
 • tjá eigin skoðanir og persónulega reynslu
 • tjá sig um efni ritaðra texta af ýmsum toga og hagnýta þá á mismunandi hátt
 • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel
 • miðla upplýsingum um undirbúið efni í ræðu og riti
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra og beita til þess viðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • meta eigið vinnuframlag og kunnáttu