FÉLA1IH05

FÉLA 1IH05 - Inngangur og hugtök 

Viðfangsefni: Almenn félagsfræði og sjónarhorn félagsvísinda
Lýsing: í áfanganum er leitast við að kynna nemendum fyrir helstu viðfangsefnum félagsfræðinnar, sem og upphafi og þróun greinarinnar. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á þeim félagslegu öflum sem hafa áhrif á líf þeirra og félagslegt umhverfi og geti myndað sér skoðanir á meðvitaðan og gagnrýninn hátt.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • upphafi og þróun félagsfræði sem fræðigreinar
 • helstu hugtökum félagsfræði
 • helstu áhrifavöldunum í félagsmótun
 • réttindum og skyldum sínum gagnvart samfélaginu
 • helstu félagslegum festum ólíkra samfélaga og hlutverki þeirra
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita hugtökum á einföld dæmi í umræðum og skriflegum texta
 • meta ýmsa félagslega þætti sem hafa áhrif á líf hans og störf
 • gera grein fyrir einkennum og þróun samfélaga
 • greina samhengið á milli persónulegs lífs og samfélagsins
 • að setja viðfangsefni fram á skýran og fjölbreyttan hátt
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tjá sig um samfélagsleg málefni í ræðu og riti
 • leggja mat á heimildir og upplýsingar í félagsvísindum
 • taka ábyrgð á eigin námi
 • fylgjast með samfélagsumræðu á opinberum vettvangi