FÉLA3KF05

FÉLA 3KF05 - Kenningar og frumkvöðlar

Viðfangsefni: Meginkenningar í félagsfræði
Lýsing: í áfanganum fá nemendur kynningu á frumkvöðlum félagsfræðinnar og rannsóknaraðferðum greinarinnar. Nemendur fá þjálfun í að greina samfélagið og samskipti innan þess út frá ólíkum kenningum.  Fjallað verður um eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir og farið í hin siðferðislegu vandamál er tengjast rannsóknum í félagsvísindum. Aðal markmið áfangans er að nemandi geti beitt helstu kenningum félagsfræðinnar á ýmis málefni og sitt félagslega umhverfi. 
Forkröfur: FÉLA1IH05 og ÍSLE2BM05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu kenningum félagsfræðinnar, þ.e. samvirkni-, átaka- og samskiptakenningum
 • aðalatriðum feminískra kenninga og póstmódernisma
 • helstu hugtökum félagsfræðinnar
 • helstu frumkvöðlum félagsfræðinnar og áhrif þeirra á kenningar og þróun greinarinnar
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita kenningum á sjálfstæðan hátt á ýmis málefni og sitt félagslega umhverfi í umræðum og skriflegum texta
 • beita hugtökum á mismunandi viðfangsefni
 • geta tengt helstu hugtök félagsfræðinnar við samfélagslega umræðu
 • nýta sér fjölbreyttar heimildir til upplýsingaöflunar
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:​
 • greina samfélagslegan vanda á sjálfstæðan hátt og geta notað aðferðir félagsfræðinnar til að leita lausna
 • leita að heimildum, meta gæði þeirra og vitna rétt í þær
 • geta teflt saman ólíkum sjónarhornum og heimildum og sett fram á skilmerkilegan hátt
 • taka gagnrýna og fræðilega afstöðu til samfélagslegra álitamála