FJÖL2FM05

FJÖL 2FM05 - Fjölmiðlar og menning 

Viðfangsefni: Fjölmiðlar og samfélag
Lýsing: Í áfanganum er fjallað um þróun og eðli ólíkrar miðlunar, t.d. ljósvakamiðla, prentmiðla og netið (ekki síst samfélagsmiðla). Velt er upp spurningum um vald og margvísleg áhrif fjölmiðla á stöðu einstaklinga og samfélaga. Kannað er hvort eignarhald og forræði getur haft áhrif á umfjöllun og fréttamat fjölmiðla. Greint er á milli upplýsinga- og afþreyingarhlutverks fjölmiðla og fjölbreytilegt efni skoðað í því samhengi. Lögð er áhersla á virkni nemenda þar sem nemendur greina og meta fjölmiðla. Auk þess sem nemendur fá grunnþjálfum í að skapa eigið fjölmiðlaefni.     
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • sögu og þróun ólíkra fjölmiðla
 • starfi og vinnuaðferðum fjölmiðlafólks
 • mögulegum áhrifum fjölmiðla á viðmið og gildi
 • lögum og siðareglum um fjölmiðla
 • úrvinnslu fréttaefnis
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • afla og vinna úr upplýsingum um fjölmiðla
 • meta hlutlægni og hlutdrægni í fjölmiðlum
 • tengja fræðilega umræðu um fjölmiðla við samfélagið 
 • vega og meta ólíkar hugmyndir og kenningar um inntak og áhrif fjölmiðla
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • leggja gagnrýnið mat á fjölmiðlaefni 
 • skapa sitt eigið fjölmiðlaefni
 • taka þátt í umræðum um fjölmiðlaheiminn með því að beita rökstuðningi 
 • meta eigin frammistöðu og annarra með gagnrýnum hætti