MANN2AK05

MANN 2AK05 - Almenn kynning á félagslegri mannfræði

Viðfangsefni: Félagsleg mannfræði
Lýsing: Áfanginn er kynning á mannfræði og farið yfir víðan völl í greininni en þó er áherslan aðallega á félagslega mannfræði.  Sjónarhorn mannfræðinnar, þ.e. heildræn sýn og afstæðishyggja eru leiðarstjörnur í áfanganum og út frá þeim  eru nokkur af helstu viðfangsefnum mannfræðinnar kynnt, til að mynda: fjölskylda og hjúskapur, sifjakerfi og ættrakning, hópamyndun, stjórnmál, stríð og friður, trú og tákn, viðskipti og hagkerfi – hagræn mannfræði. Þá eru rannsóknaraðferðir mannfræðinnar kynntar.
Forkröfur: FÉLA1IH05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • sögu mannfræðinnar og helstu greinum hennar 
 • nokkrum helstu hugtökum, kenningum og kenningasmiðum
 • rannsóknaraðferðum mannfræðinnar
 • sérstöðu mannfræðinnar og skyldleika við aðrar greinar félagsvísinda
 • uppruna mannsins sem tegundar og þróun hans fram á okkar daga
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita helstu hugtökum og kenningum mannfræðinnar á einföld dæmi
 • tjá sig í ræðu og riti út frá orðræðu og nálgun mannfræðinnar
 • lesa fræðilegan texta í mannfræði
 • leita traustra heimilda og geta vitnað til þeirra á viðurkenndan hátt​ 
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • beita sjónarhorni afstæðishyggju á samfélagsleg mál og geti greint eigin viðhorf og annarra út frá henni  
 • taka rökstudda afstöðu til mannfræðilegra álitamála
 • beita félagsfræðilegu innsæi til að greina tengslin á milli einstaklings og samfélags á gagnrýninn hátt