STJÓ2SS05

STJÓ 2SS05 - Stjórnmál og samfélag 

Viðfangsefni: Stjórnmál og samfélag 
Lýsing: Áfanginn er kynning á stjórnmálafræðinni sem fræðigrein og þeim aðferðum sem hún notar til greiningar. Nemendur kynnast helstu stjórnmálastefnum, kenningum og hugtökum stjórnmála. Nemendur fá þjálfun í að greina álitamál og átakafleti stjórnmála með verkfærum greinarinnar. Áhersla er lögð á að nemendur geti tjáð sig í ræðu og riti um stjórnmál og áhrif þeirra á hópa og einstaklinga. 
Forkröfur: FÉLA1IH05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu hugmyndastefnum stjórnmála 
 • íslensku flokkakerfi og stefnumálum íslenskra stjórnmálaflokka
 • helstu átakamálum og viðfangsefnum stjórnmála 
 • helstu hugtökum stjórnmála (t.d. lýðræði, vald, stjórnkerfi, mannréttindi og fullveldi) 
 • hlutverki og virkni alþingis 
 • áhrifum fjölmiðla og almenningsálits á stjórnmál 
 • virkni stjórnkerfa  
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita hugtökum og kenningum stjórnmálafræðinnar á raunveruleg viðfangsefni
 • greina og meta ólíkar stjórnmálastefnur og áhrif þeirra á samfélag og stjórnmálastarf
 • greina álitamál frá mörgum hliðum, vega og meta ólíka hagsmuni 
 • taka afstöðu til ólíkra málefna og rökstyðja hana 
 • afla upplýsinga um stjórnmálatengd málefni 
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • taka þátt í rökræðum um stjórnmál og fundið leiðir að lausnum í álitamálum
 • fylgjast  með stjórnmála- og samfélagsumræðu hérlendis og erlendis 
 • vinna úr upplýsingum með skipulögðum og fræðilegum aðferðum 
 • meta og kynna niðurstöður gagnavinnu 
 • vinna í samvinnu við aðra að sameiginlegum verkefnum 
 • meta áhrif stjórnmála á daglegt líf og hvernig þau hafa áhrif á aðstæður einstaklinga og hópa 
 • átta sig á möguleikum til að hafa áhrif í lýðræðisþjóðfélagi