SÁLF2IN05

SÁLF 2IN05 - Almenn sálfræði 

Viðfangsefni:

Saga, kenningar, nám og minni

Lýsing: Þetta er inngangsáfangi í sálfræði. Farið er í grunnþætti fagsins, grunnhugtök rædd og skilgreind. Helstu kenningar í sálfræði kynntar og ræddar. Þá er farið í undirstöður mannlegrar hegðunar sem og nám og minni og fjallað um samspil hugsunar, hegðunar og tilfinninga.

Markmið (þekking, leikni, hæfni)

Þekkingarmarkmið:

 • kynnist sögu og aðferðum vísindalegrar sálfræði og þekki helstu stefnur sálfræðinnar í sögulegu samhengi

 • fái innsýn í fjölbreytileika sálfræðinnar, þekki helstu starfssvið og viti hvernig sálfræði nýtist í daglegu lífi og í meðferð

 • fái innsýn í þætti sem hafa áhrif á nám, námserfiðleika, minni og skynjun og þar af leiðandi einnig hegðun fólks

 • viti hvað viðbragðsskilyrðing er og þekki tengsl hennar við daglegt líf

 • viti hvað virk skilyrðing er og þekki tengsl hennar m.a. við uppeldi, nám og meðferð átti sig á hvernig minni vinnur

Leiknimarkmið:

 • að geta lesið fjölbreyttan texta um viðfangsefni greinarinnar sér til fróðleiks og skilnings

 • vinna með kenningar í sálfræði

 • í að vinna með sálfræðilega hugtök

 • að koma vitneskju sinni á framfæri, bæði munnlega og skriflega

 • að geta beitt skipulegum aðferðum við leit að lausnum verkefna

 • að vera sjálfstæður í vinnubrögðum

 • geta nýtt sér margvíslegar tækni við þekkingarleit og miðlun þekkingar

Hæfnimarkmið

 • beita minnisaðferðum til að auka minni

 • beita betri aðferðum í námstækni

 • að beita þekkingu sinni í samskiptum við aðra

 • fái innsýn í eigin hugarheim og skilning á eigin tilfinningum

 • geta beitt orðaforða greinarinnar af öryggi

 • geta aflað gagna, flokkað, unnið úr og miðlað upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt