SÁLF3ÞS05

SÁLF 3ÞS05 - Þroskasálfræði 

Viðfangsefni: Þroskasálfræði, þroskakenningar, þroskafrávik, rannsóknaraðferðir
Lýsing: Kynning á þroskasálfræði, hugtökum hennar og helstu álitamálum. Litið er á söguna og þróun þroskasálfræðinnar og fjallað um helstu frumkvöðla hennar. Þroskaferill einstaklingsins frá getnaði til unglingsára er skoðaður. Einkum er tekin fyrir líkams- og hreyfiþroski, vitsmunaþroski, persónuleikaþroski og málþroski. Viðfangsefni þroskasálfræðinnar eins og t.d. námsörðugleikar og geðtengslamyndun sérstaklega skoðuð. Í lokin eru námsörðugleikar, geðtengsl og helstu geðraskanir barna teknar fyrir.
Forkröfur: SÁLF2IN05
 
Þekkingarviðmið: nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • þroskaferli einstaklingsins á hinum ýmsu sviðum
 • helstu hugtökum þroskasálfræðinnar
 • rannsóknaraðferðum þroskasálfræðinnar
 • helstu kenningum þroskasálfræðinnar, eins og kenningum um vitsmunaþroskann, siðgæðisþroskann og persónuleikaþroskann
 • líkamsþroska mannsins á öllum helstu stigum lífsins, en þó einkum á meðgöngu og fyrstu æviárum
 • rannsóknum á námsörðuleikum og leiðir til að vinna með þá
 • þroska geðtengsla
 • geðröskunum barna, einkennum þeirra og flokkun
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • miðla sérþekkingu sinni á hugtökum og kenningum þroskasálfræðinnar
 • afla upplýsinga, greina og meta viðfangsefni þroskasálfræðinnar og setja í fræðilegt samhengi
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og ensku
 • spyrja og ræða á gagnrýnin hátt um viðfangsefni áfangans
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hefur aflað sér til að:
 • miðla fræðilegu efni um þroskasálfræði skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti
 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja mat á þau
 • fjalla um rannsóknir á erfðum og umhverfi og áhrifum þeirra á þroskaferilinn
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
 • taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast þroskasálfræðinni
 • nota hugmyndir þroskasálfræðinnar, við uppeldi og samskipti við börn