UPPE2UM05

UPPE 2UM05 - Uppeldis- og menntunarfræði 

Viðfangsefni: Saga uppeldis og uppeldisfræði, kenningar og mótunaraðilar í lífi barna
Lýsing: Í áfanganum er fjallað um uppeldis- og menntunarfræði sem fræðigrein, rætur hennar, sögu og hagnýtingu. Áhersla er lögð á að nemendur skilji mikilvægi uppeldis og menntunar og að þeir kynni sér störf sem tengjast uppeldi og menntun. Skoðaðar eru nokkrir ólíkir þættir sem hafa áhrif á líf barna, t.d. kynhlutverk, samskipti, barnateikningar, barnabækur, fjölmiðla tölvuvæðingu, leiki, leikföng og íþróttir.   Lögð er áhersla á fjölbreytta námshætti og að nemendinn þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og virkri samvinnu við aðra. Nemendur eiga að þjálfast í gagnrýnu mati á ólíkum sviðum uppeldis og geti unnið úr gögnum og kynnt þau.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • sögu og þróun greinarinnar
 • áhrifum sögunnar og frumkvöðla á uppeldishugmyndir
 • helstu mótunaraðilum
 • kenningum sem hafa áhrif á þroska og uppeldi
 • einkennum og markmiðum þeirra sem vinna við uppeldisstörf
 • mismunandi rannsóknum á áhrifum uppeldis
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • túlka og meta ólíkar rannsóknir um uppeldi  
 • túlka og beita einföldum kenningum í uppeldisfræði
 • greina áhrif lista og fjölmiðla á börn
 • kynna sér og inntak og starf uppeldisstofnanna
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • leggja mat á hvaða leiðir eru vænlegar til árangurs í uppeldi
 • hagnýta kenningar og heimfæra þær á raunverulegar aðstæður
 • taka þátt í gagnrýnum umræðum um uppeldismál
 • meta siðferðsisleg mál er tengjast uppeldi
 • vinna í samvinnu við aðra að semeiginlegum verkefnum
 • skoða heimildir með fjölbreyttum hætti