HEIM2UÓ05

HEIM 2UÓ05 - Upphaf til óendanleika 

Viðfangsefni: Saga heimspekinnar
Lýsing: Áfanginn er inngangsáfangi um sögu heimspekinnar. Farið er vítt og breytt yfir sögu heimspekinnar frá Þales til nútímans. Nokkrar af helstu kenningu heimspekinnar verða reifaðar og rannsakaðar
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • sögu og þróun heimspekinnar í stórum dráttum
 • nokkrum af mikilvægustu heimspekingum sögunnar og kenningum þeirra
 • helstu viðfangsefnum heimspekinnar
 • mismunandi aðferðum heimspekinnar og ólíkum nálgunum hugsuða á viðfangsefni sín
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lesa heimspekilegan texta
 • tileinka sér aðferðafræði heimspekinnar
 • beita gagnrýnni hugsun á viðfangsefni heimspekinnar
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • bera saman ólíkar heimspekikenningar
 • rýna í texta og myndir á gagnrýninn hátt
 • vinna í samstarfi með ólíkar heimildir og komist að sameiginlegri niðurstöðu
 • beita vinnubrögðum heimspekinnar til þess að vinna úr heimildum og setja fram á skilmerkilegan hátt í máli og myndum