HEIM3KS05

HEIM 3KS05 - Hagnýt siðfræði 

Viðfangsefni: Hagnýt siðfræði
Lýsing: Í áfanganum eru nokkrar af helstu kenningar siðfræðinnar kynntar og nemendur þjálfaðir að beita þeim á hagnýtan máta. Áfanginn er verkefnamiðaður og málefni líðandi stundar nýtt til kennslu og náms.
Forkröfur: HEIM2UÓ05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • nokkrum af helstu kenningum siðfræðinnar
 • siðfræðilegri aðferðafræði
 • hvernig ólíkir menningarheimar eiga sér siðferðilegar hefðir og reglur sem kunna að vera ólíkar öðrum
 • hvernig tungumálið mótar hugsun og siðferði og getur mótað hugsun og siðferði annarra
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • miðla fræðilegu efni í texta, máli og mynd
 • leita heimilda um fjölbreytilega menningarheima
 • afla upplýsinga og setja í fræðilegt samhengi
 • setja sig í spor annarra og átta sig á ólíkum sjónarhornum siðferðisins
 • beita rökum og gagnrýninni hugsun á siðferðilega málefni
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • bera saman menningarheima og siðferðilega kenningar
 • rýna í texta og myndir á gagnrýninn hátt
 • vinna í samstarfi með ólíkar heimildir og komist að sameiginlegri niðurstöðu
 • beita vinnubrögðum siðfræðinnar til þess að vinna úr heimildum og setja fram á skilmerkilegan hátt í máli og myndum
 • beita siðferðilegum kenningum á málefni líðandi stundar