LEIÐ1JS05

LEIÐ 1JS05 - Jafningjastjórnun og samábyrgð 

Viðfangsefni: Starf innan NFF
Lýsing: Farið verður yfir helstu þætti sem skipta máli varðandi jafningjastjórnun og samábyrgð, uppbyggingu félagslífs, stjórnun fjármála, verkefnastjórnun, jafnrétti, kynhlutverk, lýðræðisleg og sjálfstæð vinnubrögð, HEF og aðra áhersluþætti í skólastarfinu. Lögð er áhersla á gagnrýna hugsun og að styrkleikar hvers og eins fái að njóta sín. Áfanginn er einstaklingsmiðaður því hlutverk hvers nemanda innan nemendafélagsins er mismunandi.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið; Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • samfélagslegum gildum, siðgæði, mannréttindum og jafnrétti
 • áhrifum fyrirmynda og staðalímynda á eigin ímynd og lífstíl
 • vinnulagi sem nýtist til undirbúnings fyrir frekara nám
 • áhrifum fyrirmynda og staðalímynda á eigin ímynd og lífstíl
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tjá sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt
 • taka þátt í samræðum, færa rök fyrir máli sínu og virða skoðanir annarra
 • vera verklega sjálfbjarga 
 • beita skapandi hugsun í öllu starfi
 • vinna á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn
 • umgangast umhverfi sitt með sjálfbærni í huga
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tjá hugsanir sínar og tilfinningar í rökréttu samhengi
 • geta hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt
 • geta átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarf við annað fólk
 • sýna lífsgildum, mannréttindum og jafnrétti virðingu
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu nær- og fjærsamfélagi
 • tjá hugsanir sínar og tilfinningar í rökréttu samhengi