LEIÐ2ÁF05

LEIÐ 2ÁF05 - Ábyrg forysta 

Viðfangsefni: Starf innan NFF
Lýsing: Haldið er áfram að vinna með þá þætti sem skipta máli varðandi jafningjastjórnun og samábyrgð, uppbyggingu félagslífs, stjórnun fjármála, verkefnastjórnun, jafnrétti, kynhlutverk, lýðræðisleg og sjálfstæð vinnubrögð, HEF og aðra áhersluþætti í skólastarfinu. Við lausn allra verkefna áfangans er krafist gagnrýninnar hugsunar.  Nemendur vinna verkefni þar sem styrkleikar hvers og eins njóta sín og verður þannig hlutverk nemenda mismunandi.
Forkröfur:  LEIÐ1JS05
 
Þekkingarviðmið; Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • fjölbreyttum orðaforða til að geta tjáð skoðanir sínar og rökstutt þær í daglegu lífi
 • þeim þáttum sem tengist því að vera ábyrgur þátttakandi í atvinnulífinu
 • vinnulagi sem nýtist til undirbúnings fyrir frekara nám
 • fjölbreyttum orðaforða til að geta tjáð skoðanir sínar og rökstutt þær í daglegu lífi
 • hvað fellst í því að vera ábyrgur þátttakandi í atvinnulífinu
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tjá sig á skýran og skapandi hátt
 • skipuleggja einfalt vinnuferli og beita viðeigandi tækni í því sambandi
 • vinna sjálfstætt að verkefnum
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tjáð skoðanir sínar og skýra verklag tengt skilgreindu starfsumhverfi á ábyrgan, sjálfstæðan og skýran hátt
 • vera ábyrgður gagnvart starfi og starfsumhverfi
 • gera sér grein fyrir nýjum tækifærum í umhverfinu
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi og innan samfélags sérþekkingar
 • tengja þekkingu sína og leikni við starfsumhverfi og daglegt líf