VÍSV1HA05

VÍSV 1HA05 - Heimildarýni og aðferðafræði 

Viðfangsefni: Heimildarýni, framsetning fræðilegra gagna, aðferðafræði rannsókna
Lýsing: Áfanginn er undirbúningsáfangi fyrir nám á félagsvísindabraut. Farið er í: hvað aðgreinir félagsvísindin frá öðrum vísindum, skilgreingingar á hugtökum, aðferðafræði rannsókna, mat á niðurstöðum og nokkur helstu hugtök. Lögð er áhersla á að nemar geti lesið út úr myndum og línuritum. Gagnrýnin hugsun er þjálfuð. Notkun heimilda og framsetning heimildaskrár. Ritrýni og heimildaleit. Uppbygging ritgerða.
Forkröfur: Engar 
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu fræðilegu vinnubrögðum og tilgangi þeirra
 • nokkrum helstu einkennum APA heimildakerfisins
 • helstu hugtökum og aðferðum aðferðafræðinnar
 • hvað eru vísindi og hvað aðgreinir félagsvísindi frá öðrum vísindagreinum
 • mikilvægi siðareglna
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita gagnrýnni hugsun við hagnýtingu fræðilegs efnis
 • miðla fræðilegu efni á skilmerkilegan hátt
 • greina upplýsingar úr myndrænum gögnum s.s. súluritum
 • skilja og nota hugtök greinanna
 • nota hugtök aðferðarfræðinnar
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • afla sér fræðilegra heimilda og geta lagt traust mat á þær
 • tefla saman ólíkum heimildum og sett þær fram á skilmerkilegan hátt
 • rökræða og miðla eigin niðurstöðum á skýran hátt
 • hagnýta þekkingu aðferðarfræðinnar í verkefnum
 • meta siðferðileg álitamál í þessum greinum
 • leggja gagnrýnið mat á skilgreiningu hugtaka