HLSE1FÍ02

HLSE 1FÍ02 - Frjálsar íþróttir 

Viðfangsefni: Hlaup, köst, stökk
Lýsing: Stefnt er að því að nemendur öðlist ákveðna grundvallarfærni í helstu greinum frjálsíþrótta. Farið er yfir helstu atriði í hverri grein fyrir sig og mikilvægi þess að íþróttagreinin sé kennd og byggð upp á leikrænan hátt. Áfanginn er verklegur en að auki vinna nemendur verkefni sem tengist viðfangsefninu.
Forkröfur: HLSE1AH02
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • undirstöðuatriðum helstu frjálsíþróttagreina
 • tækni og reglum greinanna
 • skipulagningu frjálsíþróttaþjálfunar með þjálfunaraðferðir í huga s.s þol, styrk og liðleika
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina frjálsíþróttagreinar sundur í leikrænar kennsluæfingar og leikæfingar
 • beita reglum frjálsíþróttagreinanna
 • framkvæma æfingar á réttan hátt
 • vinna með öðrum við frjálsíþróttaæfingar
 • beita réttum þjálfunaaðferðir
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • útskýra og sýna tækni greinanna  
 • gera sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar fyrir andlega og líkamlega líðan einstaklings
 • stunda æfingar sem viðhalda og bæta líkamlega getu