ÍSL1MR05


ÍSLE 1MR05 - Mál og ritun 

Viðfangsefni: Bókmenntir, málnotkun og ritun

Lýsing: Í áfanganum verður lögð áhersla á grunnatriði í málfræði og stafsetningu. Nemendur eru einnig þjálfaðir í byggingu ritsmíða þar sem áhersla verður lögð á að koma efni skipulega til skila. Auk þess verður í tengslum við ritun fjallað um málnotkun og helstu hugtök beygingarfræðinnar rifjuð upp. Fjallað verður um nokkur bókmenntahugtök og nemendur læra að beita þeim við lestur. Áhersla verður lögð á tjáningu og að koma efni skýrt og vel frá sér í ræðu og riti.

Forkröfur: Hæfnieinkunn C eða C+ við lok grunnskóla, eða staðist áfangann ÍSLE1UB05 

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grunnhugtökum í málfræði og málnotkun.
 • helstu ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli.
 • helstu hugtökum í ritgerðasmíð og mismunandi tegundum ritsmíða.
 • fjölbreyttum orðaforða til að geta tjáð skoðanir sínar og rökstutt þær bæði í rituðu og töluðu máli.
 • helstu atriðum sem varða framsögn og virkni í umræðu.
 • grunnhugtökum í bókmenntafræði.
 • nokkrum gerðum bókmennta og ýmis konar öðrum textum.

 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nýta og beita helstu málfræðihugtökum, svo sem við greiningu orðflokka, og bæta þannig eigin málfærni.
 • stafsetja rétt.
 • nýta sér margvíslega tækni í þekkingarleit sinni og miðlun þekkingar.
 • nýta sér mismunandi hjálpargögn, svo sem handbækur, orðabækur, leiðréttingarforrit og ýmsa upplýsingarvefi.
 • vinna með ólíkar tegundir ritsmíða og koma skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt.
 • lesa sér til gagns og gamans bókmenntaverk og ýmis konar texta og fjalla um inntak þeirra.
 • taka saman og flytja af öryggi kynningar á afmörkuðu efni.
 • beita mismunandi blæbrigðum og málsniði í tal- og ritmáli.
 • notast við fjölbreyttar námsaðferðir.
   

Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:​

 • ​beita málfræðihugtökum á réttan hátt.   
 • skrifa villulausan texta með aðstoð hjálpargagna.
 • skrifa mismunandi texta.
 • tjá sig af öryggi á góðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti.
 • taka þátt í samræðum, færa rök fyrir máli sínu og virða skoðanir annarra.    
 • túlka og meta ýmis konar bókmenntir og aðra texta.
 • styrkja eigin málfærni, efla málskilning og auka orðaforða.