MYNL1HH05

MYNL 1HH05 - Hugmyndir og hönnun í nærsamfélagi 

Viðfangsefni: Skapandi hugsun, hugmyndavinna, sköpunarferli og þróun hugmynda.
Lýsing: Áhersla er lögð á að örva skapandi hugsun nemanda, auka tæknilega þjálfun og skilning á efnum og aðferðum Unnið er með aðferðir til að efla skapandi hugsun, leikni í þróun hugmynda og hæfni til að koma þeim á framfæri. Nemendur vinna verk í rými innan skólans mikil áhersla er á samvinnu þar sem nemendur bera virðingu fyrir hugmyndum sínum og annarra. Verkefni áfangans geta verið breytileg milli anna s.s. hanna og útbúa tímaás út frá sögu skólans, hönnun á nemendarými og margvíslegar skreytingar innan skólans.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hugstormun og hugarkortum
 • hugsunarferlinu frá hugmynd til listrænnar sköpunar
 • notkun óhefðbundinna efna og efnistaka við sköpun
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • vinna með mismunandi leiðir til listsköpunar
 • skýra hugmyndir sínar á munnlegan, skriflegan og myndrænan hátt
 • vinna frá hugmynd til lokaafurðar
 • setja fram eigin hugmyndir á sjálfstæðan og hugmyndaríkan hátt
 • vinna með öðrum við gerð myndverka
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tjá sig á skýran, ábyrgan og gagnrýnin hátt um listsköpun
 • byggja upp myndverk
 • þróa hugmyndir á opinn og skapandi hátt
 • nýta margvíslega möguleika við úrvinnslu og framkvæmd hugmyndvinna hugmyndavinnu með öðrum
 • vinna eigin hugmyndir á persónulegan hátt
 • útfæra myndverk með tilliti til formfræði og myndbyggingar
 • vinna með mismunandi leiðir til listsköpunar og hönnunar
 • sýna frumkvæði og skapandi nálgun í verkum sínum