EÐLI1KE05

EÐLI 1KE05 - Kynning á eðlisfræði 

Viðfangsefni:  Eðlisfræði í daglegu lífi
Lýsing: Einfaldar jöfnur hreyfifræði, kraftur og árekstrar. Vikuleg einföld tilraun með verkefnaskilum. 
Forkröfur: Kominn á 2.þrep í stærðfræði
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunneiningakerfi, forskeyti, notkun eininga í daglegu lífi í auglýsingum og kynningarefni
  • sambandi staðsetningar, hraða, hröðunar og tíma, Vegalengd, ferðatími og eðli fallhreyfingar
  • sambandi krafts, þrýstings og atlags. Lyftikraftur, flotkraftur og spyrnukraftur. Eðlismassi
  • grunnsambandi rafspennu, rafhleðslu, rafstraums og viðnáms. Umhverfisvæn og endurnýjanleg orka
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita eðlisfræðilegri rökhugsun við að greina náttúrulögmál að verki
  • lesa úr línuritum sem tengja staðsetningu og hraða við tíma
  • beita einföldum jöfnum til að reikna óþekkta stærð út frá gefnum forsendum
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  • framkvæma tilraunir eftir fyrirmælum og skrifa athuganir í hópsamvinnu
  • sýna sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á námsframvindu sinni