EÐLI3NE05

EÐLI 3NE05 - Nútímaeðlisfræði

Viðfangsefni:  Kraftvægi, hringhreyfing, rafmagn, segulfræði, afstæði, agnir og skammtar 
Lýsing: Bylgjur og sveiflur, kraftvægi, snúningur og hverfitregða, rafmagns- og segulfræði, afstæðiskenning, kjarnahvörf og skammtafræði.
Forkröfur: EÐLI2HK05 og STÆR3MD05 (má vera samhliða)
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • bylgjuhegðun, samliðun og Dopplerhrifum, sveiflujöfnu, pendúlhreyfingu og sveiflu massa í gormi
 • hreyfilýsingu snúnings, hornhraða, vægi, hornhröðun, snúningsorku og hverfiþunga
 • sambandi rafspennu, straums og viðnáms,segulkrafti á rafeindir á ferðalagi, segulsviði um vír og spólu
 • tímateygingu, samdrætti og massaaukningu nálægt ljóshraða, samlagningu hraða
 • samsetningu kjarnans, kjarnahvörfum og geislavirkni, tvíeðli ljóss og efnis
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja línurit sem tengja eðlisfræðifyrirbæri í mismunandi víddum og kunna að túlka yfir í línuleg tengsl
 • nota hornhraða til að reikna fyrirbæri á snúningshreyfingu
 • reikna spennu, straum, viðnám, afl og orku í rakstraumsrásum
 • nota jöfnur afstæðiskenningarinnar til að reikna sýndarbreytingu í viðmiðunarkerfum á jöfnum hraða
 • stilla kjarnajöfnur og reikna aldur geislavirkra sýna
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • útskýra lausnir eðlisfræðidæma fyrir bekkjarfélögum
 • framkvæma tilraunir eftir fyrirmælum og skrifa skýrslur í hópsamvinnu
 • sýna sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á námsframvindu sinni
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga eru raunhæfar