EÐLI3RS05

EÐLI 3RS05 - Rafmagn og segulmagn

Viðfangsefni: Hleðsla, straumur, spenna og viðnám, segulsvið, riðstraumsrásir 
Lýsing: Lögmál Gauss, rafspenna, þéttar, viðnám, rakstraumsrásir, segulsvið, span, riðstraumsrásir. 
Forkröfur: EÐLI3NE05 og STÆR3HD05 (má vera samhliða)
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • rafmagni; hleðslu, straumi, spennu, viðnámi, rafsviði, raforku og rafsviði 
 • einangrurum, hliðtengingu og raðtengingu þétta ásamt orku, hleðslu og spennu þétta
 • rafmagni í heimilishaldi og hættum af því, hliðtengingu, raðtengingu og blöndun viðnámstenginga
 • segulkrafti, segulvægi og Hall-hrifum. Spennubreytum og virkni þeirra í raforkuflutningi
 • spanspennu og riðstraumsrásum með öllum tegundum af LCR tengingum
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja línurit um samband stærða í rak- og riðstraumsrásum og kunna að túlka yfir í línuleg tengsl
 • nota fjölsviðsmæla, tengja þá inn í rásir og túlka mælisvið
 • reikna deyfingu og uppbyggingu rakspennu og rakstraums í þéttum og spólum með diffurjöfnum
 • nota lögmál Gauss, Ohms, Kirchoffs. Lorentz, Faradays og Lenz til að útskýra rafmagnsfyrirbæri
 • finna jafngildisrásir og reikna áhrif þétta, spóla og viðnáma á riðstraum
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • útskýra lausnir eðlisfræðidæma fyrir bekkjarfélögum
 • framkvæma tilraunir eftir fyrirmælum og skrifa skýrslur í hópsamvinnu
 • sýna sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á námsframvindu sinni
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga eru raunhæfar
 • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar