STÆR1AR05

STÆR 1AR05 - Algebra og rúmfræði 

Viðfangsefni: Brotareikningur, jöfnur, hlutfallareikningur, frumtölur, línuleg föll, tölugildi, flatarmál og rúmmál, einslögun, kvarðar, Pýþagórasarreglan, hornafræði og hornaföll
Lýsing: Í þessum áfanga er lögð áhersla á að nemendur nái góðum tökum á reikningi með almennum  brotum, geti leyst fyrsta stigs jöfnur bæði uppsettar og óuppsettar. Nemendur eiga að geta nýtt sér reglur í flatar- og rúmmálsreikningi til lausnar verkefna. Þá er farið í einslögun, kvarða, hornafræði og fyrstu hornafallareglurnar æfðar. Einnig er farið í frumtöluþáttun , hnitakerfið, jöfnu beinnar línu, og Pýþagorusarregluna. Lögð er áhersla á fagleg vinnubrögð og góða framsetningu lausna.
Forkröfur: Hæfnieinkunn C eða C+ við lok grunnskóla, eða staðist áfangann STÆR 1UB05 
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • reikningi með almennum brotum
 • lausn á  jöfnum af fyrsta stigi
 • leysa sama tvær jöfnur
 •  hlutfallareikningi
 • línulegum föllum, hallatölu, skurðpunktum við ása hnitakerfisins, skurðpunktum lína
 • tölugildi talna
 • þáttun samsettra talna í frumtölur
 • flatar- og rúmmálsreikningum
 • reglum um hornasummur, þríhyrninga, ferhyrninga, beinnar línu
 • einslögun
 • hornafallareikningi í rétthyrndum þríhyrningi, það er notkun á sin(x), cos(x) og tan(x)
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • vinna með almenn brot
 • leysa  jöfnur og jöfnuhneppi
 • setja upp dæmi og nota hlutfallareikning til lausnar
 • reikna út hallatölu línu, jöfnu línu og finna skurðpunkta við ása hnitakerfisins og skurðpunkta tveggja lín
 • finna jöfnur lína sem eru samsíða gefinni línu eða hornréttar á hana
 • þátta samsettar tölur í frumtölur
 • nota flatar- og rúmmálsreikninga, geta nýtt formúlur til lausnar
 • reikna út stærð horna í marghyrningum, horn sem myndast milli lína
 • nota hornafallareikning til að reikna út stærð horna og lengdir hliða
 • setja fram og rökstyðja niðurstöður sínar með skýrum hætti
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fást við stærðfræðilega viðfangsefni daglegs lífs
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geta unnið með þau
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra á viðeigandi hátt
 • greina og hagnýta upplýsingar á sviði stærðfræði sem birtast m.a. í fjölmiðlum