STÆR1UA05

STÆR 1UA05 - Stærðfræðigrunnur,  fyrri hluti

Viðfangsefni: forgangsröð aðgerða, almenn brot , bókstafareikningur
Lýsing: Í þessum áfanga verðurviðfangsefnið meðhöndlað út frá óhefðbundnum leiðum og reynt að tengja það daglegu lífi og hagnýtum viðfangsefnum. Farið verður í grunnaðferðir-og reglur stærðfræðinnar.
Forkröfur: Engar
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • talnameðferð í samlagningu og frádrætti
 • tengslum margföldunar og deilanleika
 • forgangsröð aðgerða
 • almennum brotum
 • ​undirstöðureglum talna- og bókstafareiknings ​
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • setja fram svör með viðeigandi nákvæmni
 • forgangsraða aðgerðum og nota sviga
 • vinna með almenn brot (styttingu, lengingu, margföldun og deilingu)
 • ​beita helstu aðgerðum á heilar tölur og nota víxlreglu, tengireglu og dreifireglu í talna og bókstafareikningi 
 • vinna sjálfstætt að stærðfræðilegum verkefnum
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta og unnið til baka frá þekktum stærðum
 • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum huga og temji sér jákvætt viðhorf gagnvart faginu