STÆR1UB05

STÆR 1UB05 - Stærðfræðigrunnur,  seinni hluti 

Viðfangsefni: forgangsröð aðgerða, almenn brot , bókstafareikningur
Lýsing: Í þessum áfanga verður reynt að tengja það daglegu lífi og hagnýtum viðfangsefnum.  Markmið áfangans er að auka kunnáttu nemenda í grundvallaratriðum stærðfræðinnar og að nemendur nái sömu kunnáttu og krafist er til grunnskólaprófs
Forkröfur: STÆR 1UA05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • tengslum margföldunnar og deilanleika
 • forgangsröð aðgerða
 • almennum brotum og tugabrotum
 • undirstöðureglum talna- og bókstafareiknings
 • 1. stigs jöfnum með einni óþekktri stærð
 • jöfnu beinnar línu og hnitakerfi
 • hlutfallareikningi og grunnatriðum í prósentureikningi
 • ​einföldum flatarmáls- og rúmmálsreglum​
 
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita helstu aðgerðum á heilar tölur og nota víxlreglu, tengireglu og dreifireglu í talna- og bókstafareikningi
 • setja fram svör með viðeigandi nákvæmni
 • forgangsraða aðgerðum og nota sviga
 • reikna prósentur og finna hlutföll milli stærða
 • beitabókstafareikningi, liðun og þáttun
 • leysa jöfnur með einni óþekktri stærð
 • vinna með jöfnu beinnar línu
 • ​leysa ýmis rúmfræðileg dæmi
 • vinna sjálfstætt í stærðfræðilegum verkefnum
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta og unnið til baka frá þekktum stærðum
 • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum huga og temja sér jákvætt hugarfar gagnvart faginu