STÆR2TL05

STÆR 2TL05 - Tölfræði og líkindareikningur 

Viðfangsefni: Lýsandi tölfræði, líkindafræði og talningar, aðhvarfsgreining, dreifing
Lýsing:  Fjallað er um töluleg gögn og myndræna framsetningu á þeim, einkennistölur fyrir gagnasöfn, miðsækni og dreifingu.  Undirstöðuatriði líkindareiknings á endanlegu útkomurými,  þar á meðal frumatriði talningarfræði.  Farið verður í tvíkostadreifingu og normaldreifingu.  Úrtaksdreifing skoðuð.  Könnuð er fylgni og jafna bestu línu.  Verkefni eru unnin með aðstoð reiknitækja auk þess sem helstu föll tölfræðinnar verða sýnd í Excel.  Tölfræði skoðuð í gegnum Geogebru.
Forkröfur: STÆR 2HG05 eða STÆR 2AF05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu aðferðum lýsandi tölfræði s.s. miðsækni og dreifð
 • fylgni ásamt jöfnu bestu línu
 • grundvallaratriðum talningafræði og beitingu talningaregla
 • líkindareikningi og helstu líkindareglum        
 • tvíkostadreifingu og notkun hennar  við lausn líkindadæma    
 • normaldreifingu og beitingu hennar í úrtaksdreifingu              
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • lýsa tölfræði svo sem að lýsa miðsækni tölulegra gagnasafna og dreifingu þeirra
 • setja fram myndræna túlkun til að skýra niðurstöður    
 • beita talningarfræði og ýmsum grunnreglum í líkindafræði til þess að reikna heildarlíkindi fyrir samrýmanlega og ósamrýmanlega atburði, háða og óháða atburði, skilyrt líkindi
 • beita marktæknireikningum með notkun normaldreifingar ásamt því að nota normaldreifingu til að meta tilgátur
 • reikna fylgni og útskýra niðurstöður fylgnireiknings    
 • líta gagnrýnum augum á tölfræði í daglegu umhverfi    
 • nota töflureikni (Excel eða sambærilegt)  til að leysa verkefni og setja upp niðurstöður í tölum og myndum
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu tölfræðilegra viðfangsefna
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur
 • nýta sér normaldreifingu til að meta gögn og álykta
 • gera sér grein fyrir takmörkunum tölfræðinnar
 • Geta með gagnrýnum hætti rökrætt tölfræðilegar niðurstöður
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau