STÆR3ÁT05

STÆR 3ÁT05 - Ályktunartölfræði 

Viðfangsefni: Ályktunartölfræði og tölfræði í mismunandi tölvuforritum
Lýsing: Nemendur fá frekari kynningu á þeim aðferðum sem notaðar eru í ályktunartölfræði. Fjallað er um þær aðferðir sem notaðar eru til að draga ályktanir um úrtak á grundvelli upplýsinga um þýði. Fjallað verður um notkun normaldreifinga í þessum tilgangi, t-dreifingar, kíkvaðratprófanir og F-dreifingar. Einnig er fjallað um fylgni, tilgátur og prófanir. Gögn verða sett fram með sérhæfðum tölfræðiforritum s.s. Excel, Geogebra eða Gap-minder.  Nemendur velja sér  rannsóknarefni, þar sem þeir nýta alla lærdómsþætti áfangans til að vinna niðurstöður og gera þeim skil.
Forkröfur:  STÆR 2TL05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • líkindadreifingu sem líkani við útreikning líkinda
 • grunnatriðum úrtaksfræði og meginmarkgildissetningu tölfræðinnar        
 • úrtaksdreifingu við framsetningu tölfræðilegra ályktana        
 • hugtökum línulegrar aðhvarfsgreiningar og bestu línu gegnum gagnapunkta í sléttum fleti        
 • ýmsum tölfræðiprófum sem notuð eru til að draga ályktanir    
 • framsetningu tilgáta og prófana á þeim
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk, skekkjumörk, öryggisstig o.s.frv.    
 • setja fram tilgátu og gert á henni viðeigandi tölfræðilegt próf    
 • finna fylgni, jöfnu bestu línu og gert spá ásamt því að túlka fylgnistuðla
 • nota ýmis tölfræðipróf,  t.d. Z-próf og  t-próf
 • nýta tölfræðileg forrit við gagnavinnslu og framsetningu, prófanir og ályktanir
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu tölfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • kynna ólíkar aðferðir við framsetningu tölfræðilegra viðfangsefna    
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í tölfræðinni og vinna með þau    
 • beita skipulegum aðferðum við að lausn tölfræðilegra viðfangsefna   
 • setja fram og rökstyðja niðurstöður sínar með skýrum hætti