STÆR3HV05

STÆR 3HV05 - Hornaföll og vigrar, 2. áfangi á raunvísindabraut 

Viðfangsefni: Hornaföll,  einingahringur, sinus ög cosinusbylgjur, vigrar
Lýsing: Farið verður í hornaföll rétthyrndra þríhyrninga, hornafallareglur og hornafallajöfnur, einingahringurinn og tengsl hans við hornaföll,  cosinus og sinusferlar skoðaðir, vigrar og vigurreikningar og jafna hrings. Lögð er áhersla á öguð vinnubrögð og nemendur hvattir til að vinna saman að lausn verkefna
Forkröfur: STÆR 2AF05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • samlagningu vigra, blönduðu margfeldi og innfeldi   
 • tengslum innfeldis  við horn milli vigra   
 • tengslum hnita og vigurs
 • notkun hornafalla við könnun á rétthyrndum þríhyrningum   
 • sínus- og kósínusreglu fyrir þríhyrninga og flatarmálsreikningar með ákveðum
 • hvernig hornaföll tengjast einingahringnum.  
 • reglum um tengsl hornafalla, summu-, þáttunar- og liðunarformúlur hornafalla ásamt formúlum um tvöföldun og helmingun horns
 • lotubundnum föllum í gröfum hornafalla, sinusbylgju og cosinusbylgju
 • muninum á gráðum og radiönum   
 • jöfnu hrings
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita vigurreikningi og hornaföllum í rúmfræði
 • teikna vigra og sýna niðurstöður út frá því
 • beita einingarhringnum með ýmsu móti í hornafallafræði
 • beita umritunarformúlum hornafalla
 • leysa helstu tegundir hornafallajafna
 • teikna sinus – og cosinusbylgjur út frá gefnum upplýsingum   
 • breyta gráðum yfir í radiana og nota nákvæm gildi radiana   
 • beita jöfnu hrings til að finna radius hans og miðpunkt   
 • leiða út stærðfræðilegar sannanir
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt í máli og riti   
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefni og vinna með þau
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna og þrauta
 • geta fylgt og skilið röksemdafærslur í mæltu máli og riti
 • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga