STÆR3MG05

STÆR 3MG05 - Afleiður, veldi, föll, runur og raðir

Viðfangsefni: Velda-og lograreikningar, afleiður og notkun þeirra, runur og raðir, fallhugtakið, ræð föll, vísiföll, gröf falla 

                                                                                                                                  

Lýsing:     Aðalefni áfangans er deildun falla og könnun þeirra, hagnýting deildunarreiknings, markgildi, vísiföll, lograföll, samfelld föll. Nemendur eru hvattir til að vinna saman að lausn verkefna þegar við á og temja sér góð og öguð vinnubrögð við framsetningu lausna.                                                                                                                                                         
Forkröfur: STÆR 2AF05
 
Þekkingarviðmið: Í lok áfangans skal nemandi hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • velda og vísiföllum
 • lausnum lograjafna
 • deildun falla, s.s. vísis-og lografalla og samsettra falla
 • hagnýtingu deildunar
 • meðhöndlun algengustu falla, s.s. markliðu-, veldis- og rótarfalla
 • geta túlkað upplýsingar sem fram koma í gröfum falla
 • markgildum falla
 • runum og röðum (jafnmuna/mismuna- og jafnhlutfalla/kvótarunum og röðum)
 
Leikniviðmið:  Í lok áfangans skal nemandi hafa öðlast leikni í að:
 • nota logra til að leysa jöfnur
 • finna afleiður falla út frá reiknireglum um deildun
 • reikna einföld markgildi og ganga úr skugga um hvort fall sé samfellt
 • finna útgildispunkta
 • teikna feril falls
 • geta beitt reiknireglum á runur til að finna ákveðinn lið, fjölda liða og summu
 
Hæfniviðmið:
        Í lok áfangans skal nemandi geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                                                                                                                  
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt 
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni