LEIS3ER05

​​LEIS 3ER05 - Leiðsögn erlendis

Viðfangsefni: Leiðarlýsingar, ritun og tjáning
Lýsing: Þverfaglegur áfangi. Nemendur velja sér eitt tungumál til að vinna með:  ensku, dönsku, spænsku, þýsku, frönsku eða íslensku. Í áfanganum vinna nemendur með leiðarlýsingar og leiðsögn erlendis fyrir Íslendinga  um ákveðna borg í Evrópu. Nemendur fá þjálfun í að setja saman texta um menningu, sögu, samfélag, þjónustu og áhugaverða staði á því tungumáli sem þeir kjósa sem þeir svo flytja munnlega . Einnig verður fjallað um miðlun ferðakynningarefnis. Nemendur fara í ferð til borgar að eigin vali í Evrópu á eigin vegum til að afla upplýsinga, taka myndir og viðtöl sem þeir svo nýta sér við gerð ferðalýsingar á skipulagðri ferð til viðkomandi borgar.  
Forkröfur: FERÐ2FÞ05 eða LAND2LA05 og vera búin með, eða vera samhliða í, áfanga á 2.hæfniþrepi í viðkomandi tungumáli
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • miðlun ferðakynningarefnis
 • sérhæfðum orðaforða á viðkomandi tungumáli
 • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál
 • undirstöðuatriðum í framsögn, framkomu og upplestri
 • staðháttum, sögu  og áhugaverðum stöðum valdrar borgar í Evrópu
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tjá sig af öryggi frammi fyrir áheyrendum með sérhæfðum orðaforða
 • draga saman upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og nýta við eigin textagerð
 • segja frá og lýsa helstu staðháttum og einkennum viðkomandi borgar í ræðu og riti
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vinna úr ýmsum upplýsingaveitum á ábyrgan og viðeigandi hátt og nýta við textasmíð
 • geta flutt vel uppbyggða frásögn og brugðist við fyrirspurnum
 • fjalla um viðkomandi borg á ábyrgan hátt