LEIS3IN05

LEIS 3IN05 - Leiðsögn innanlands

Viðfangsefni: Leiðarlýsingar, ritun og tjáning
Lýsing:  Áfanginn er þverfaglegur.   Nemendur velja sér eitt tungumál til að vinna með:  ensku, dönsku, spænsku, þýsku, frönsku eða íslensku.  Í áfanganum vinna nemendur með leiðarlýsingar og leiðsögn fyrir erlenda ferðamenn um ákveðna landshluta á Íslandi. Nemendur fá þjálfun í að setja saman texta um menningu, sögu, samfélag, jarðfræði, plöntur og dýr á því tungumáli sem þeir kjósa, sem þeir svo flytja munnlega. Einnig verður fjallað um miðlun ferðakynningarefnis. Nemendur fara í styttri vettvangsferðir og fá að spreyta sig á leiðsögn í heimabyggð.
Forkröfur: FERÐ2FÞ05 eða LAND2LA05 og vera búin með, eða vera samhliða í, áfanga á  2. hæfniþrepi í viðkomandi tungumáli
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • miðlun ferðakynningarefnis
 • sérhæfðum orðaforða á viðkomandi tungumáli
 • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál
 • undirstöðuatriðum í framsögn, framkomu og upplestri
 • helstu ferðamannastöðum innanlands og sérkennum þeirra
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • tjá sig af öryggi frammi fyrir áheyrendum með sérhæfðum orðaforða
 • lýsa á áheyrilegan og skýran hátt því sem fyrir augu ber
 • draga saman upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og nýta við eigin textagerð
 • segja frá og lýsa helstu ferðamannastöðum í ræðu og riti
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • vinna úr ýmsum upplýsingaveitum á ábyrgan og viðeigandi hátt og nýta við textasmíð
 • geta flutt vel uppbyggða frásögn og brugðist við fyrirspurnum
 • fjalla um land og þjóð á ábyrgan hátt