FJÁR3ÁV05

FJÁR 3ÁV05 - Ávöxtunarkrafa og verðbréf 

Viðfangsefni: Ávöxtunarkrafa, núvirði, skuldabréf, hlutabréf.
Lýsing: Áfanginn er í beinu framhaldi af FJÁR2FH05, fjármálalæsi. Áhersla er lögð á stærðfræðilega nálgun og þjálfun í útreikningum þar sem telja má að kunnáttan hafi almennt hagnýtt gildi. Fjallað er um markað fyrir helstu tegundir verðbréfa og meginatriði sem varða mat á fjárfestingavalkostum. Markmiðið er að gera nemendur kleift að taka upplýstar ákvarðanir í eigin fjármálum sem byggja á staðreyndum svo að þau verði sjálfbjarga í raunverulegum aðstæðum.
Forkröfur: FJÁR2FH05 og STÆR2AF05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • skuldabréfum og hlutabréfum
 • núvirði og framtíðarvirði
 • helstu vaxtahugtökum
 • muninum á nafnávöxtun og raunávöxtun
 • helstu kennitölur ársreikninga og hlutabréfa og vísitölur hlutabréfa
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • reikna vaxtaupphæð, framtíðarvirði höfuðstóls, núvirði höfuðstóls, vaxtaprósentu í einföldum og samsettum vaxtareikningi
 • reikna kaupverð, gengi, afföll og yfirverð skuldabréfa og reikna virði verðtryggðra og óverðtryggðra skuldabréfa og greiðslur tengdar þeim hvort sem þau eru með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum
 • reikna kennitölur úr ársreikningum fyrirtækja og kennitölur hlutabréfa
 • reikna greiðslur, núvirði, framtíðarvirði og innri vexti greiðsluraðar
 • reikna með aðstoð núvirðisreikninga hver er hagkvæmasti fjárfestingarvalkosturinn
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • lesa, greina og stjórna fjármálum sínum
 • leggja raunhæft mat á mismunandi fjárfestinga- og/eða lánatilboða sem hann kann að standa frammi fyrir                     
 • nota netið sér til öflunar fjármálalegra upplýsinga