REKH3TV05

REKH 3TV05 - Teygni og verðmyndun

Viðfangsefni: Teygni, framleiðsla, kostnaður, markaðsform, verðmyndun.
Lýsing: Fjallað er um hagkvæmasta val framleiðsluþátta, framleiðslu- og kostnaðarföll, framlegðarútreikninga og útreikninga á hagkvæmustu framleiðslusamsetningu, framboð, eftirspurn, nytjaföll, teygni og verðmyndun við mismunandi markaðsform. Stór hluti áfangans felst í stærðfræðilegri greiningu á rekstrarhagfræðilegum úrlausnarefnum. Áhersla er lögð á stærðfræðilega nálgun og notkun línurita til að leysa rekstrarhagfræðileg viðfangsefni, svo sem kostnað, tekjumyndun og jafnvægi í rekstri fyrirtækja. Nemendur eru m.a. þjálfaðir í að beita deildun við hámörkun hagnaðar.
Forkröfur: REKH2GS05 og 5 ein í stærðfræði á 2.þrepi.
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • notkun línurita til að skýra samband tveggja framleiðsluþátta, svo sem véla og manna, samband verðs og magns, samband kostnaðar og tekna við framleiðslu á vörum
 • mikilvægi framboðs og eftirspurnar til að viðhalda jafnvægi í framleiðslu og neyslu
 • helstu kostnaðarhugtökum, tekjum og afkomu fyrirtækja
 • jaðartekjum og jaðarkostnaði
 • tengsl jaðartekna, eftirspurnar og heildartekna
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina og reikna fastan og breytilegan kostnað, tekjur, framlegð og rekstrarjafnvægi
 • greina milli einokunar, fákeppni, verðleiðsagnar, einkasölusamkeppni og fullkominnar samkeppni á markaði
 • reikna verðteygni eftirspurnar og framboðs, tekjuteygni og verðvíxlteygni
 • teikna línurit
 • nota einfalda deildun til að finna hámörkun
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tjá sig um stöðu fyrirtækja á markaði með því að nota línurit
 • finna hagkvæmasta magn og eftir atvikum verð við mismunandi samkeppnisform
 • finna hagkvæmustu framleiðslusamsetningu